Amatorska stacja pogodowa orzepowice24.pl
Bogaty zestaw statystyk w zakładce „DOKŁADNE STATYSTYKI”

Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

weather34-X5


You find our weather info also at:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather


No particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Buoys and other weather measuring devices at sea


Mesomap of nearby weather buoys

 Temperatura powietrza   Temperatura wody   Wiatr kierunek @ prędkość   Prędkość wiatru w porywach   Ciśnienie   Trend Baryczny   Wysokość fali   Visibillity 

-°C 9,7°C Wind from SS@59,4 km/h - 1015,3hPa -2,5hPa 2,3ft 9km

8,6°C 11,4°C Wind from SSWSSW@61,2 km/h - 1007,3hPa -2,4hPa 5,2ft 2km

11,5°C 12,2°C Wind from SWSW@48,2 km/h - 1004,3hPa -3,4hPa 8,5ft 9km

8,2°C - Wind from SSWSSW@35,3 km/h - 991,1hPa -3,7hPa - 9km

6,3°C - Wind from SS@37,1 km/h - 987,7hPa -3,2hPa - 50km

7,4°C - Wind from SWSW@57,6 km/h - 1003,0hPa -3,6hPa 6,9ft 20km

4,7°C - Wind from SSWSSW@53,6 km/h - 1001,1hPa -3,5hPa 6,6ft 4km

6,1°C - Wind from SSWSSW@20,5 km/h - 988,6hPa -3,7hPa 4,6ft 20km

6,0°C - Wind from SS@33,5 km/h - -hPa - 6,2ft -

5,8°C - Wind from SS@35,3 km/h - 988,4hPa -3,0hPa 6,6ft 20km

6,2°C - Wind from SS@31,7 km/h - 987,1hPa -3,2hPa 5,9ft 20km

-°C - Wind from SS@33,5 km/h - 988,1hPa -3,1hPa - 20km

10,7°C 11,6°C Wind from WNWWNW@46,4 km/h - 1007,7hPa +1,3hPa 6,2ft 20km

5,6°C - Wind from SWSW@42,5 km/h - 988,4hPa -3,5hPa - -

6,5°C 9,2°C Wind from WSWWSW@50,0 km/h - 980,1hPa - 14,1ft -

10,9°C 12,0°C Wind from WW@37,1 km/h - 1006,4hPa -1,6hPa 13,8ft -

8,3°C 11,2°C Wind from WW@57,6 km/h - 993,7hPa -3,4hPa 17,1ft -

6,1°C 9,7°C Wind from WSWWSW@37,1 km/h - 982,4hPa -3,3hPa 15,4ft -

Sandettie Lightship at 02:00: Water: 9,7°C, Wind: S@59,4km/h, Baro: 1015,3hPa (-2,5), Waves: 2,3ft Greenwich Lightship at 02:00: Air:. 8,6°C, Water: 11,4°C, Wind: SSW@61,2km/h, Baro: 1007,3hPa (-2,4), Waves: 5,2ft Channel Lightship at 02:00: Air:. 11,5°C, Water: 12,2°C, Wind: SW@48,2km/h, Baro: 1004,3hPa (-3,4), Waves: 8,5ft Anasuria AWS at 02:00: Air:. 8,2°C, Wind: SSW@35,3km/h, Baro: 991,1hPa (-3,7), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 02:00: Air:. 7,4°C, Wind: SW@57,6km/h, Baro: 1003,0hPa (-3,6), Waves: 6,9ft Clipper AWS at 02:00: Air:. 4,7°C, Wind: SSW@53,6km/h, Baro: 1001,1hPa (-3,5), Waves: 6,6ft Beryl A AWS at 02:00: Air:. 6,1°C, Wind: SSW@20,5km/h, Baro: 988,6hPa (-3,7), Waves: 4,6ft Brent North Sea at 02:00: Air:. 5,8°C, Wind: S@35,3km/h, Baro: 988,4hPa (-3,0), Waves: 6,6ft North Sea at 02:00: Air:. 6,2°C, Wind: S@31,7km/h, Baro: 987,1hPa (-3,2), Waves: 5,9ft North Sea at 02:00: Wind: S@33,5km/h, Baro: 988,1hPa (-3,1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 02:00: Air:. 10,7°C, Water: 11,6°C, Wind: WNW@46,4km/h, Baro: 1007,7hPa (+1,3), Waves: 6,2ft North Sea at 02:00: Air:. 5,6°C, Wind: SW@42,5km/h, Baro: 988,4hPa (-3,5), No recent reports. K7 Buoy at 02:00: Air:. 6,5°C, Water: 9,2°C, Wind: WSW@50,0km/h, Baro: 980,1hPa, Waves: 14,1ft No recent reports. K2 Buoy at 02:00: Air:. 10,9°C, Water: 12,0°C, Wind: W@37,1km/h, Baro: 1006,4hPa (-1,6), Waves: 13,8ft K4 Buoy at 02:00: Air:. 8,3°C, Water: 11,2°C, Wind: W@57,6km/h, Baro: 993,7hPa (-3,4), Waves: 17,1ft K5 Buoy at 02:00: Air:. 6,1°C, Water: 9,7°C, Wind: WSW@37,1km/h, Baro: 982,4hPa (-3,3), Waves: 15,4ft


ID Imię Czas CET Powietrze °C Woda °C Wiatr km/h Barometr hPa Trend hPa Fale ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 02:00 - 9,7 S Wind from S 59,4 1015,3 -2,5 2,3 9
62305 Greenwich Lightship 02:00 8,6 11,4 SSW Wind from SSW 61,2 1007,3 -2,4 5,2 2
62103 Channel Lightship 02:00 11,5 12,2 SW Wind from SW 48,2 1004,3 -3,4 8,5 9
62164 Anasuria AWS 02:00 8,2 - SSW Wind from SSW 35,3 991,1 -3,7 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 02:00 6,3 - S Wind from S 37,1 987,7 -3,2 - 50
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 02:00 7,4 - SW Wind from SW 57,6 1003,0 -3,6 6,9 20
62144 Clipper AWS 02:00 4,7 - SSW Wind from SSW 53,6 1001,1 -3,5 6,6 4
63110 Beryl A AWS 02:00 6,1 - SSW Wind from SSW 20,5 988,6 -3,7 4,6 20
63113 Brent "A" AWS 02:00 6,0 - S Wind from S 33,5 - - 6,2 -
63104 North Sea 02:00 5,8 - S Wind from S 35,3 988,4 -3,0 6,6 20
63112 North Sea 02:00 6,2 - S Wind from S 31,7 987,1 -3,2 5,9 20
63117 North Sea 02:00 - - S Wind from S 33,5 988,1 -3,1 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 02:00 10,7 11,6 WNW Wind from WNW 46,4 1007,7 +1,3 6,2 20
62114 North Sea 02:00 5,6 - SW Wind from SW 42,5 988,4 -3,5 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 02:00 6,5 9,2 WSW Wind from WSW 50,0 980,1 - 14,1 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 02:00 10,9 12,0 W Wind from W 37,1 1006,4 -1,6 13,8 -
62105 K4 Buoy 02:00 8,3 11,2 W Wind from W 57,6 993,7 -3,4 17,1 -
64045 K5 Buoy 02:00 6,1 9,7 WSW Wind from WSW 37,1 982,4 -3,3 15,4 -

Skrypt opracowany przez  Saratoga-weather.org