Amatorska stacja pogodowa orzepowice24.pl
Bogaty zestaw statystyk w zakładce „DOKŁADNE STATYSTYKI”

Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

weather34-X5


You find our weather info also at:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather


No particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Buoys and other weather measuring devices at sea


Mesomap of nearby weather buoys

 Temperatura powietrza   Temperatura wody   Wiatr kierunek @ prędkość   Prędkość wiatru w porywach   Ciśnienie   Trend Baryczny   Wysokość fali   Visibillity 

-°C 6,7°C Wind from EE@40,7 km/h - 1020,1hPa +0,3hPa 4,3ft -

2,9°C 8,0°C Wind from ENEENE@33,5 km/h - 1018,1hPa +0,1hPa 2,6ft 9km

5,0°C 9,2°C Wind from EE@29,5 km/h - 1016,7hPa -0,2hPa 3,6ft 20km

5,4°C - Wind from SESE@29,5 km/h - 1027,7hPa +0,9hPa - 20km

6,2°C - Wind from SS@40,7 km/h - 1028,1hPa +1,0hPa - 20km

2,3°C - Wind from EE@40,7 km/h - 1024,4hPa +0,5hPa 6,9ft 9km

2,2°C - Wind from ESEESE@33,5 km/h - 1024,1hPa +0,3hPa 6,2ft 9km

4,8°C - Wind from SS@38,9 km/h - 1029,2hPa +1,6hPa 7,2ft 20km

5,9°C - Wind from SS@37,1 km/h - -hPa - 8,5ft -

5,7°C - Wind from SS@35,3 km/h - 1027,2hPa +0,7hPa 9,5ft 20km

-°C - Wind from SS@31,7 km/h - 1028,4hPa +0,8hPa - 20km

6,0°C 9,3°C Wind from ESEESE@38,9 km/h - 1015,1hPa +0,5hPa 4,6ft 20km

4,5°C - Wind from SS@42,5 km/h - 1027,0hPa +1,1hPa - -

6,2°C 8,7°C Wind from SS@48,2 km/h - 1019,9hPa - 14,8ft -

11,0°C 11,1°C Wind from SSESSE@46,4 km/h - 1004,8hPa +1,7hPa 17,7ft -

8,0°C 8,9°C Wind from SSESSE@61,2 km/h - 1006,2hPa +1,7hPa 25,6ft -

Sandettie Lightship at 06:00: Water: 6,7°C, Wind: E@40,7km/h, Baro: 1020,1hPa (+0,3), Waves: 4,3ft Greenwich Lightship at 06:00: Air:. 2,9°C, Water: 8,0°C, Wind: ENE@33,5km/h, Baro: 1018,1hPa (+0,1), Waves: 2,6ft Channel Lightship at 06:00: Air:. 5,0°C, Water: 9,2°C, Wind: E@29,5km/h, Baro: 1016,7hPa (-0,2), Waves: 3,6ft Anasuria AWS at 06:00: Air:. 5,4°C, Wind: SE@29,5km/h, Baro: 1027,7hPa (+0,9), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 2,3°C, Wind: E@40,7km/h, Baro: 1024,4hPa (+0,5), Waves: 6,9ft Clipper AWS at 06:00: Air:. 2,2°C, Wind: ESE@33,5km/h, Baro: 1024,1hPa (+0,3), Waves: 6,2ft Beryl A AWS at 06:00: Air:. 4,8°C, Wind: S@38,9km/h, Baro: 1029,2hPa (+1,6), Waves: 7,2ft Brent No recent reports. North Sea at 06:00: Air:. 5,7°C, Wind: S@35,3km/h, Baro: 1027,2hPa (+0,7), Waves: 9,5ft North Sea at 06:00: Wind: S@31,7km/h, Baro: 1028,4hPa (+0,8), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 06:00: Air:. 6,0°C, Water: 9,3°C, Wind: ESE@38,9km/h, Baro: 1015,1hPa (+0,5), Waves: 4,6ft North Sea at 06:00: Air:. 4,5°C, Wind: S@42,5km/h, Baro: 1027,0hPa (+1,1), No recent reports. K7 Buoy at 06:00: Air:. 6,2°C, Water: 8,7°C, Wind: S@48,2km/h, Baro: 1019,9hPa, Waves: 14,8ft No recent reports. K2 Buoy at 06:00: Air:. 11,0°C, Water: 11,1°C, Wind: SSE@46,4km/h, Baro: 1004,8hPa (+1,7), Waves: 17,7ft No recent reports. K5 Buoy at 06:00: Air:. 8,0°C, Water: 8,9°C, Wind: SSE@61,2km/h, Baro: 1006,2hPa (+1,7), Waves: 25,6ft


ID Imię Czas CET Powietrze °C Woda °C Wiatr km/h Barometr hPa Trend hPa Fale ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 06:00 - 6,7 E Wind from E 40,7 1020,1 +0,3 4,3 -
62305 Greenwich Lightship 06:00 2,9 8,0 ENE Wind from ENE 33,5 1018,1 +0,1 2,6 9
62103 Channel Lightship 06:00 5,0 9,2 E Wind from E 29,5 1016,7 -0,2 3,6 20
62164 Anasuria AWS 06:00 5,4 - SE Wind from SE 29,5 1027,7 +0,9 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 06:00 6,2 - S Wind from S 40,7 1028,1 +1,0 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 06:00 2,3 - E Wind from E 40,7 1024,4 +0,5 6,9 9
62144 Clipper AWS 06:00 2,2 - ESE Wind from ESE 33,5 1024,1 +0,3 6,2 9
63110 Beryl A AWS 06:00 4,8 - S Wind from S 38,9 1029,2 +1,6 7,2 20
63113 Brent "A" AWS 06:00 5,9 - S Wind from S 37,1 - - 8,5 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 06:00 5,7 - S Wind from S 35,3 1027,2 +0,7 9,5 20
63117 North Sea 06:00 - - S Wind from S 31,7 1028,4 +0,8 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 06:00 6,0 9,3 ESE Wind from ESE 38,9 1015,1 +0,5 4,6 20
62114 North Sea 06:00 4,5 - S Wind from S 42,5 1027,0 +1,1 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 06:00 6,2 8,7 S Wind from S 48,2 1019,9 - 14,8 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 06:00 11,0 11,1 SSE Wind from SSE 46,4 1004,8 +1,7 17,7 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 06:00 8,0 8,9 SSE Wind from SSE 61,2 1006,2 +1,7 25,6 -

Skrypt opracowany przez  Saratoga-weather.org