Amatorska stacja pogodowa orzepowice24.pl
Bogaty zestaw statystyk w zakładce „DOKŁADNE STATYSTYKI”

Visit our other weather sites:

Template documentation
and downloads

SZCZEGÓŁOWE STATYSTYKI

weather34-X5


You find our weather info also at:

UK Metoffice

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather


No particular awareness of the weather is required.    There are no Weather-warnings

Buoys and other weather measuring devices at sea


Mesomap of nearby weather buoys

 Temperatura powietrza   Temperatura wody   Wiatr kierunek @ prędkość   Prędkość wiatru w porywach   Ciśnienie   Trend Baryczny   Wysokość fali   Visibillity 

-°C 11,7°C Wind from NENE@13,0 km/h - 1018,1hPa -1,7hPa 1,0ft -

11,5°C 11,0°C Wind from NENE@29,5 km/h - 1017,1hPa -2,2hPa 1,3ft 4km

10,5°C 11,4°C Wind from NENE@22,3 km/h - 1017,7hPa -1,3hPa 1,6ft 4km

9,6°C - Wind from SSESSE@24,1 km/h - 1021,6hPa -0,5hPa - 2km

9,8°C - Wind from SS@38,9 km/h - 1019,0hPa +0,7hPa - 1km

12,4°C - Wind from EE@29,5 km/h - 1020,1hPa -1,3hPa 1,0ft 9km

8,1°C - Wind from NENE@16,6 km/h - 1020,5hPa -1,2hPa 1,0ft 0km

8,9°C - Wind from SS@35,3 km/h - 1020,8hPa +0,1hPa 7,9ft 2km

9,8°C - Wind from SSWSSW@37,1 km/h - -hPa - 8,5ft -

9,5°C - Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1018,2hPa +0,7hPa 9,2ft 4km

-°C - Wind from SSWSSW@33,5 km/h - 1018,9hPa +0,4hPa - 2km

10,6°C 11,3°C Wind from EE@20,5 km/h - 1018,1hPa -1,0hPa 3,6ft 9km

8,7°C - Wind from SS@42,5 km/h - 1019,8hPa -0,1hPa - -

8,8°C 9,8°C Wind from WNWWNW@11,2 km/h - 1017,7hPa - 10,5ft -

10,4°C 12,2°C Wind from NNWNNW@31,7 km/h - 1019,2hPa +1,0hPa 8,2ft -

8,8°C 9,9°C Wind from SWSW@25,9 km/h - 1016,2hPa +0,9hPa 13,5ft -

Sandettie Lightship at 04:00: Water: 11,7°C, Wind: NE@13,0km/h, Baro: 1018,1hPa (-1,7), Waves: 1,0ft Greenwich Lightship at 04:00: Air:. 11,5°C, Water: 11,0°C, Wind: NE@29,5km/h, Baro: 1017,1hPa (-2,2), Waves: 1,3ft Channel Lightship at 04:00: Air:. 10,5°C, Water: 11,4°C, Wind: NE@22,3km/h, Baro: 1017,7hPa (-1,3), Waves: 1,6ft Anasuria AWS at 04:00: Air:. 9,6°C, Wind: SSE@24,1km/h, Baro: 1021,6hPa (-0,5), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 12,4°C, Wind: E@29,5km/h, Baro: 1020,1hPa (-1,3), Waves: 1,0ft Clipper AWS at 04:00: Air:. 8,1°C, Wind: NE@16,6km/h, Baro: 1020,5hPa (-1,2), Waves: 1,0ft Beryl A AWS at 04:00: Air:. 8,9°C, Wind: S@35,3km/h, Baro: 1020,8hPa (+0,1), Waves: 7,9ft Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 9,5°C, Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1018,2hPa (+0,7), Waves: 9,2ft North Sea at 04:00: Wind: SSW@33,5km/h, Baro: 1018,9hPa (+0,4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 04:00: Air:. 10,6°C, Water: 11,3°C, Wind: E@20,5km/h, Baro: 1018,1hPa (-1,0), Waves: 3,6ft North Sea at 04:00: Air:. 8,7°C, Wind: S@42,5km/h, Baro: 1019,8hPa (-0,1), No recent reports. K7 Buoy at 04:00: Air:. 8,8°C, Water: 9,8°C, Wind: WNW@11,2km/h, Baro: 1017,7hPa, Waves: 10,5ft No recent reports. K2 Buoy at 04:00: Air:. 10,4°C, Water: 12,2°C, Wind: NNW@31,7km/h, Baro: 1019,2hPa (+1,0), Waves: 8,2ft No recent reports. K5 Buoy at 04:00: Air:. 8,8°C, Water: 9,9°C, Wind: SW@25,9km/h, Baro: 1016,2hPa (+0,9), Waves: 13,5ft


ID Imię Czas CEST Powietrze °C Woda °C Wiatr km/h Barometr hPa Trend hPa Fale ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 04:00 - 11,7 NE Wind from NE 13,0 1018,1 -1,7 1,0 -
62305 Greenwich Lightship 04:00 11,5 11,0 NE Wind from NE 29,5 1017,1 -2,2 1,3 4
62103 Channel Lightship 04:00 10,5 11,4 NE Wind from NE 22,3 1017,7 -1,3 1,6 4
62164 Anasuria AWS 04:00 9,6 - SSE Wind from SSE 24,1 1021,6 -0,5 - 2
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 04:00 9,8 - S Wind from S 38,9 1019,0 +0,7 - 1
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 04:00 12,4 - E Wind from E 29,5 1020,1 -1,3 1,0 9
62144 Clipper AWS 04:00 8,1 - NE Wind from NE 16,6 1020,5 -1,2 1,0 0
63110 Beryl A AWS 04:00 8,9 - S Wind from S 35,3 1020,8 +0,1 7,9 2
63113 Brent "A" AWS 04:00 9,8 - SSW Wind from SSW 37,1 - - 8,5 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 04:00 9,5 - SSW Wind from SSW 33,5 1018,2 +0,7 9,2 4
63117 North Sea 04:00 - - SSW Wind from SSW 33,5 1018,9 +0,4 - 2
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 04:00 10,6 11,3 E Wind from E 20,5 1018,1 -1,0 3,6 9
62114 North Sea 04:00 8,7 - S Wind from S 42,5 1019,8 -0,1 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 04:00 8,8 9,8 WNW Wind from WNW 11,2 1017,7 - 10,5 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 04:00 10,4 12,2 NNW Wind from NNW 31,7 1019,2 +1,0 8,2 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 04:00 8,8 9,9 SW Wind from SW 25,9 1016,2 +0,9 13,5 -

Skrypt opracowany przez  Saratoga-weather.org